Korektura i lektura

Korektura i lektura

Bilo da čitate roman, upute za korištenje nekog kućanskog aparata ili oglas na internetu, vjerojatno ćete primijetiti pravopisne i gramatičke greške koje je pisac teksta napravio. Kakav dojam takav tekst ostavlja na vas? Pomislite li da osoba ne zna što radi, a možda i posumnjate u kvalitetu samog teksta? Moguće, no isto tako često je teško ispravljati odnosno lektorirati tekst koji ste sami sastavili.

Usluge uređivanja u većem ili manjem opsegu mogu se primijeniti na roman, novinski članak, diplomski rad, prezentaciju, mrežnu stranicu, bazu podataka, udžbenik, ispit, jelovnik, strip, podnapis, računalnu igru pa čak i na natpis na majici.

paper, heart, symbol-1100254.jpg

Lektura se odnosi na morfologiju i sintaksu, na ispravke u odabiru riječi, na poboljšanje stila teksta te jasnoću i čitljivost teksta. Lekturu stručnih tekstova dodjeljujemo isključivo prevoditeljima s posebnim znanjem pojedinog područja. Korekturom se provjeravaju i ispravljaju tipografske, interpunkcijske, pravopisne pogreške i drugi manji propusti.

glasses, book, education-1052010.jpg

Redaktura

Redaktura je najsloženiji korak u uređivanju teksta, koji se po opsegu zahvata može usporediti s promjenama koje u tekstu radi urednik. Redaktor teksta može obavljati i posao lektora, odnosno ispravljati jezične pogreške. Najvažniji je posao redaktora semantički urediti tekst, istaknuti važna mjesta njegovim  pročišćavanjem i dotjerivanjem u skladu sa stilom publikacije u kojoj će biti objavljen, popraviti nezgrapne i skratiti dugačke rečenice, izbaciti neprimjerene dijelove i provjeriti stručno nazivlje. Dobar redaktor u prvome je redu stručnjak u širemu području kojim se tema teksta bavi. Poznavanjem općih mišljenja i znanja u tome djelokrugu te pružanjem upućenih savjeta takav redaktor može najviše pridonijeti kvaliteti konačnoga teksta.

Lektura

Lektura je detaljan i složen proces izmjene i prilagodbe teksta gramatičkoj i pravopisnoj normi u skladu s funkcionalnim stilovima standardnog hrvatskog jezika.  To podrazumijeva uklanjanje gramatičkih i pravopisnih, ali i sadržajnih pogrešaka, usklađivanje nazivlja s jezičnom normom, primjenu dosljednosti u citiranju i navođenju literature te druge lektorske zahvate koji poboljšavaju strukturu rečenice. Lektor će u tom slučaju rado savjetovati autora o tome kako može poboljšati strukturu svojega teksta i ukloniti potencijalne sadržajne nedoumice.

leaves, coffee, cup-1076307.jpg
generated, desk, book-7577945.jpg

Korektura

Korektura je posljednja i ujedno osnovna razina uređivanja teksta. Riječ je o najmanje složenome postupku uređivanja koji podrazumijeva pronalaženje i ispravljanje slučajnih ili tehničkih pogrešaka. Takve pogreške prvotno su nastajale u tiskarskome slogu, a danas se pojavljuju u prijelomu teksta, odnosno na samome kraju kada se tekst priprema za tisak. Korektura kao završna faza uređivanja prije tiska obuhvaća isključivo završne, takozvane kozmetičke ispravke, sitne zahvate uklanjanje tipfelera i drugih, najčešće grafičkih pogrešaka poput pogrešnoga rastavljanja riječi na kraju retka, pogrešnoga znakovlja, veličine i vrste slova, spojenih riječi ili rastavljenih dijelova iste riječi i dr.

Lektura jamči da čitatelja neće ometati banalne pogreške i nerazumljive rečenične konstrukcije. Zato što drugi ili treći par očiju uvijek može uočiti neke nedostatke ili nedosljednosti koje sam pisac teksta možda neće primijetiti. Zato ćete biti sigurni da vaš kupac ili partner neće odustati od suradnje jer „nije shvatio što je pisac htio reći”. Kako ne biste imali problema oko takvih stvari, mi ćemo se pobrinuti za sve jezične aspekte vaših tekstova.

document, agreement, documents-428334.jpg

Profesionalna usluga

Sudski tumač s višegodišnjim iskustvom u prevođenju engleskog jezika. 

books, literature, knowledge-5937716.jpg

Kvalitetan prijevod

Naši zadovoljni klijenti garancija su kvalitete i vjerodostojnosti prijevoda. 

Brza isporuka usluga

Jednostavni prijevodi dostupni su isti dan. Složenije prijevode isporučujemo u najkraćem roku.