Sudski tumač za engleski i ruski jezik

Sudski tumač za engleski i ruski jezik.

Sudski tumač mora pojedine dokumente za pravne i službene potrebe prevesti te žigom i potpisom ovjeriti. Najčešće su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome, kao i dokumentacija potrebna za javna nadmetanja.

Ovjereni prijevod nije potrebno dodatno ovjeravati kod javnog bilježnika.

document, agreement, documents-428334.jpg

Dokumenti koje izdaju matični uredi kao što su rodni, vjenčani i smrtni listovi, vrlo su zahtjevni dokumenti čije je prevođenje prilično odgovoran i nimalo jednostavan posao kako se možda čini. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi samo prevoditelji sa statusom stalnog sudskog tumača, a tijekom prevođenja posebna pažnja posvećuje se ispravnosti i razumljivosti pojmova.

Osobni dokumenti

Prijevodi osobnih dokumenata kao što su rodni list, vjenčani list,smrtni list, vozačka dozvola, sve vrste potvrda...

Svjedodžbe i diplome

Diploma i školska svjedodžba predstavljaju dokaz o stupnju stečenih znanja, a mi ćemo Vam napraviti stručni prijevod.

Sudski dokumenti

Sudski dokumenti su svima važan faktor i zato je bitan stručan i profesionalan tumač i prevoditelj koji poznaje terminologiju i jezik na koji se prevodi.

Potvrde o nekažnjavanju

Potvrda o nekažnjavanju izdaje se radi ostvarivanja prava u stranoj državi, a najčešće u svrhu dobivanja vize, dozvole boravka, radne dozvole ili stipendije.

Razni ugovori

Kod prevođenja sudske dokumentacije sudovi u pravilu zahtijevaju ovjereni prijevod sudskog tumača radi prevođenja pravne terminologije.

Stručnost

Prevoditi dokumente kao što su putovnice, osobne iskaznice ili vozačke dozvole nije jednostavno kako se na prvi pogled čini jer je u pitanju vrlo odgovoran posao. Prilikom prevođenja takvih dokumenata posebna se pažnja posvećuje razumljivosti i ispravnosti pojmova. Samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača mogu prevoditi ovakve službene dokumente.

Poznavanje administracije

Prevođenje ovakvog tipa dokumenata uključuje kratko upoznavanje s administrativnim sustavom države iz koje potječe dokument radi shvaćanja razlika i sličnosti. Iako su načelno takvi dokumenti sadržajem vrlo slični, mogu sadržavati informacije specifične za svaku državu. Također, i njihov se izgled zna dosta razlikovati što dodatno zahtjeva ispravno formatiranje.

Analiza

Analizom svakog od tih sustava stvaramo bazu termina kako bi odgovarali onima u hrvatskom sustavu dok za one koji ne postoje prevodimo tako da termini jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Po potrebi stalni sudski tumač dodaje napomenu koja će čitatelju pružiti informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Pregled ispravnosti

Na samom kraju prevođenja, tekst se ponovo u potpunosti pregleda kako bi se otklonile eventualne pogreške. Stalni sudski tumač tada uvezuje i ovjerava prijevod koji onda ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se uvezuje kopija dokumenta, a ne izvornik ili ovjerena kopija dokumenta.

Od iznimne važnosti za prevođenje pravnih tekstova je da prijevod pravnih tekstova bude jasan, nedvosmislen i točan te da se osigura obveza čuvanja tajnih podataka. Osim toga, neophodno je držati se točnih pravnih termina. Upravo iz navedenih razloga najbolje je da prijevod pravnih dokumenata radi iskusan prevoditelj pravnih tekstova odnosno iskusan sudski tumač.

document, agreement, documents-428334.jpg

Profesionalna usluga

Sudski tumač s višegodišnjim iskustvom u prevođenju engleskog i ruskog jezika. 

books, literature, knowledge-5937716.jpg

Kvalitetan prijevod

Naši zadovoljni klijenti garancija su kvalitete i vjerodostojnosti prijevoda. 

Brza isporuka usluga

Jednostavni prijevodi dostupni su isti dan. Složenije prijevode isporučujemo u najkraćem roku.