Usluge

Naše usluge!

Naše višestruke usluge pružit će vam širok raspon svih vrsta profesionalnih prevoditeljskih poslova koji bi vam mogli zatrebati.

document, agreement, documents-428334.jpg

Sudski tumač za engleski i ruski jezik

Sudski tumač mora pojedine dokumente za pravne i službene potrebe prevesti te žigom i potpisom ovjeriti. Najčešće su to osobni dokumenti, javnobilježničke isprave, sudski dokumenti, svjedodžbe, diplome, kao i dokumentacija potrebna za javna nadmetanja.

Usmeno i pismeno prevođenje

Cilj svakog prevoditelja je izraditi kvalitetan prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu, stoga se prevođenju pristupa vrlo detaljno, precizno i sistematično s puno truda i koncetracije.

Korektura i lektura

Korekturom se danas najčešće naziva ispravljanje slučajnih (tehničkih) pogrešaka u tekstu nastalih prilikom unosa ili ispisa teksta. Budući da se takve pogreške uočavaju prilikom lekture, lektura i korektura teksta danas se u pravilu ne razdvajaju.