Usmeno i pismeno prevođenje

Usmeno i pismeno prevođenje

Cilj svakog prevoditelja je izraditi kvalitetan prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu, stoga se prevođenju pristupa vrlo detaljno, precizno i sistematično s puno truda i koncetracije.

Vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini i složenosti teksta koji sudski tumač treba prevesti.

key, old, flower-5105878.jpg

Prevođenje je vrlo zahtjevan posao koji od prevoditelja zahtjeva maksimalnu koncetraciju i stručno znanje iz područja koje se prevodi. To je složen proces za koji nije potrebno samo znanje stranih jezika, nego presudnu ulogu ima stručnost prevoditelja. Prijevod nije jednostavna zamjena riječi iz jednog jezika u drugi, nego procesu prevođenja prethodi upoznavanje s materijom i relevantnom stručnom literaturom. 

Stručna literatura

Specijalizirani smo za usluge prevođenja svih vrsta općih i stručnih tekstova sa i na engleski i ruski jezik.

Osobni dokumenti

Prijevodi osobnih dokumenata kao što su rodni list, vjenčani list,smrtni list, vozačka dozvola, sve vrste potvrda...

Poezija

Prevođenje poezije je zahtjevan proces u kojem se trebaju što preciznije prenijeti autorove metafore, usporedbe i poruke, a pritom smisao mora ostati isti.
Prijevode nudimo na engleski, ruski i arbanaški jezik.

Romani

Prevođenje romana je kompleksan proces u kojem se prevodi radnja romana, karakterizacija likova, prepoznavanje metafora, ali i važnosti razlike među njima što je zahtjevan korak gdje slijedi odluka o tome kako ih adekvatno prenijeti. Prijevode nudimo na engleski, ruski i arbanaški jezik.

Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje je direktan prijenos razgovora s izvornog jezika na ciljni jezik. Osim prijevoda samih riječi, prevoditelj prenosi značenje i smisao izrečenog. Najčešći oblici su konsekutivno i simultano prevođenje. Usmeni prijevod se najčešće upotrebljava na ročištima, vjenčanjima, pred javnim bilježnikom, sastancima...

Pismeno prevođenje

Pisani prijevod je pisani prijenos teksta s izvornoga na ciljni jezik. Pisano prevođenje podrazumijeva prijevod fizičkih dokumenata (u tiskanoj ili elektronskoj formi). Prevoditelj najčešće dobiva materijal u elektronskoj formi te ga na svom računalu obrađuje i uređuje. Osim za prijevode službenih i neformalnih dokumenata, možete iskoristiti naše usluge prevođenja pri širenju vašeg poslovanja. Zakonska usklađenost, marketinška strategija, korisnička služba te na kraju krajeva, cijela slika vašeg brenda ovisi o kvaliteti prijevoda i koliko uspješno prenosite svoju poruku potencijalnim klijentima.

silhouettes, person, human-776667.jpg

Konsekutivno i simultano usmeno prevođenje

Konsekutivno usmeno prevođenje je način usmenog prevođenja pri kojem prevoditelj zapisuje bilješke dok govornik drži govor (ili kaže nekoliko rečenica). Nakon toga prevoditelj reproducira govor na ciljnom jeziku za publiku. Obično stoji ili sjedi blizu govornika i koristi notes i olovku za zapisivanje bilješki, a u mikrofon (ako postoji) govori tek nakon što je govornik završio dio svojeg izlaganja.

Simultano prevođenje je način usmenog prevođenja u kojem govornik govori, a usmeni prevoditelj istovremeno (ili simultano) reproducira njegov govor na jeziku koji njegovi slušatelji razumiju.Ovakav način prevođenja najprikladniji je pri velikim konferencijama. Najveća prednost ove vrste usmenog prevođenja je ušteda na vremenu s obzirom da prevoditelj prevodi istodobno s izlaganjem govornika tako da se ne usporava tijek događaja.

 

Stručnost

Naše kvalitete su stručnost, pouzdanost i brzina u prijevodu svih vrsta tekstova iz područja prava, medicine, tehnike, građevine i marketinga. Surađujemo s velikim brojem renomiranih tvrtki, odvjetničkih društava, obrazovnih i državnih institucija.

Osim toga naši prijevodi proze i poezije inozemnih i domaćih pisaca i pjesnika s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto objavljivani su u brojnim hrvatskim časopisima i dvojezičnim zbirkama.  

skills, professional development, competence-3371153.jpg
location, earth, map-4496459.jpg

Lokalizacija

Lokalizacija je noviji pojam koji se posljednjih desetljeća pojavio u svijetu prevođenja. To je proces adaptiranja proizvoda za određeno područje ili regiju.Lokalizacija podrazumijeva potpunu kulturalnu adaptaciju proizvoda ili usluge za ciljno tržište. Nije joj cilj prenijeti točnu poruku, već njen smisao, prilagođen za publiku kojoj je namijenjen. Prevoditelj koji obavlja lokalizaciju mora imati savršeno znanje ciljnog jezika, ali i znanje teme, specifičnih tehničkih izraza, tržišta, ciljne publike itd. Osim riječi, lokalizacija može uključivati i promjenu formata adresa, kalendara, vremena, novčanih simbola, mjernih jedinica i dr. Sve to čini lokalizaciju složenim procesom.

Postoje dvije vrste pisanih prijevoda, a to su ovjereni i neovjereni prijevodi. Ovjereni je prijevod onaj koji nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Neovjereni prijevod je pisani prijevod bez ovjere sudskog tumača. Jednake je kvalitete kao i ovjereni, no najčešće nije dovoljan kao službeni dokument pri ostvarivanju nekog prava. Ako je bilo koji dokument potrebno prevesti kako bi ga stranka razumjela i ispunila ili potpisala, tada se radi o neovjerenom prijevodu. 

document, agreement, documents-428334.jpg

Profesionalna usluga

Sudski tumač s višegodišnjim iskustvom u prevođenju engleskog i ruskog jezika. 

books, literature, knowledge-5937716.jpg

Kvalitetan prijevod

Naši zadovoljni klijenti garancija su kvalitete i vjerodostojnosti prijevoda. 

watches, old, antique-1204696.jpg

Brza isporuka usluga

Jednostavni prijevodi dostupni su isti dan. Složenije prijevode isporučujemo u najkraćem roku.